انتشارات هورین به کوشش جمعی از دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور در سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت نموده و موفق به اخذ مجوز پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد شده است.