خدمات انتشارات هورین

تالیف، صفحه آرایی و طرح جلد کتاب

در هورین کلیه خدمات مربوط به مشاوره و آموزش تالیف کتاب، استخراج کتاب از پایان نامه و متون مختلف در كوتاهترین زمان و بهترین كیفیت ممكن تحت نظر انتشارات هورین صورت می گیرد.

اخذ مجوز و چاپ کتاب

در موسسه هورین کلیه خدمات مربوط به چاپ کتاب از قبیل اخذ مجوز (دریافت شابک، فیپا و اعلام وصول) و چاپ در كوتاهترین زمان و بهترین كیفیت ممكن تحت نظر انتشارات هورین صورت می گیرد.

چاپ کتاب

تعرفه چاپ کتاب هورین

چاپ کتاب در انتشارات خارجی

تعرفه چاپ کتاب خارجی هورین

تماس با ما

Info@Spublishers[dot]com