کتاب سلامت روان (با دینداری و انتظارگرایی)

50,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

فصـل اول. 11

مقدمه. 11

فصـل دوم. 15

بهزیستی روانشناختی.. 15

تعریف بهزیستی.. 15

انواع بهزیستی.. 17

بهزیستی ذهنی. 17

بهزیستی هیجانی. 17

بهزیستی اجتماعی. 18

بهزیستی معنوی.. 19

بهزیستی روانشناختی. 20

بهزیستی روانشناختی.. 21

مولفه های بهزیستی روانشناختی از دیدگاه ریف.. 23

نظریه های مرتبط با بهزیستی روانشناختی.. 26

مدل بهزیستی روانشناختی 6 عاملی ریف.. 26

نظریه الگوي ویسینگ و وان دان. 27

نظریه فرانکل. 28

مدل بهزیستی روانشناختی جاهودا 28

مدل بهزیستی روانشناختی داینر. 28

اموری که با بهزیستی روانشناختی ارتباط دارند. 29

چرا بهزیستی روان شناختی متولد شد؟. 32

سلامت و بهزیستی روان شناختی.. 34

بهزیستی روانشناختی در نهج البلاغه. 34

ارتباط بهزیستی روانشناختی با دین و معنویت.. 35

دینداری.. 37

مفهوم دین.. 37

تشریح مفهوم دین.. 38

دینداری.. 41

ساختار دین.. 43

ساختار دین از دیدگاه دانشمندان مسلمان. 43

ساختار دینداری بر اساس قرآن و حدیث.. 44

ساختار دین از دیدگاه اندیشمندان غربی. 45

مولفه های دینداری.. 48

الگوهای دینداری.. 51

الگوهای دینداری در ایران. 56

فواید دینداری.. 57

افق زمانی.. 59

افق زمانی.. 59

مفهوم افق های زمانی (انتظارگرایی) 61

مولفه های افق زمانی.. 65

پیشینه. 68

مطالعات داخلی. 68

مطالعات خارجی. 70

فصـل سوم. 73

روش مطالعه. 73

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی.. 76

پرسشنامه دینداری.. 77

پرسشنامه افق زمانی.. 78

روایی پرسشنامه. 79

پایایی پرسشنامه. 86

شیوه های تجزيه و تحليل داده‌ها 87

فصـل چهارم. 91

تجزیه و تحلیل دادهها 91

ویژگی های دموگرافیک… 91

جنسیت.. 91

مدرک تحصیلی. 92

سن. 93

آمار توصیفی.. 95

میانگین و انحراف استاندارد متغیرها 95

آمار استنباطی.. 96

آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف اسمیرنوف) 96

تحلیل آماری فرضیات.. 97

فصـل پنجم. 103

نتیجه گیری.. 103

منـابع و مآخـذ. 113

منابع فارسی.. 113

منابع غیر فارسی.. 119

توضیحات تکمیلی

وزن0.3 kg
ابعاد24.5 × 17.5 × 0.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب سلامت روان (با دینداری و انتظارگرایی)”