کتاب نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی بر رقابت بازار محصول و سرمایه گذاری های شرکت

50,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

فهرست

عنوان                                                                                                            صفحه

فصـل اول. 13

مقدمه. 13

فصـل دوم. 17

رقابت بازار محصول. 17

بازار رقابت کامل.. 18

جریان وجه نقد،سرمایه‌گذاری‌های شرکت و محدودیت مالی.. 21

صورت جريان وجوه نقد. 24

سير تاريخي صورت جريانهاي نقدي.. 26

وجه نقد و وجه ناشي از فعاليتهاي عملياتي بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران. 28

محدودیت‌های مالی.. 31

پیشینه. 33

پیشینه مطالعات داخلی.. 33

پیشینه مطالعات خارجی.. 40

فصـل سوم. 53

روش شناسی.. 53

تشریح فرآیند آزمون فرضیه‌ها 60

تحلیل رگرسیون. 61

نرمال بودن خطاها 61

ناهمسانی واریانس… 61

آزمون هم خطی.. 62

عدم وجود خود همبستگی بین داده‌ها 62

روش ترسیمی.. 63

آزمون دوربین واتسون. 63

آزمون LM.. 63

آزمون مانایی.. 64

آزمون F لیمر. 64

آزمون هاسمن.. 65

آزمون رگرسیون. 65

آزمونT. 66

تحلیل همبستگی.. 66

ضریب تعیین R2. 66

ضریب همبستگی.. 67

فصـل چهارم. 69

تجزیه و تحلیل داده ها 69

آزمون‌های آماری.. 69

نتایج‌ آزمون فرضیه‌ها و ارائه یافته‌ها 70

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 70

آزمون مانایی متغیرها 72

عدم هم خطی متغیرها 73

آزمون نرمال بودن خطاها 74

آزمون همسانی واریانس خطاها 75

آزمون‌  Fلیمر. 75

نتایج آزمون هاسمن.. 76

تحلیل فرضیه ها 77

ازمون فرضیه 1. 77

آزمون فرضیه 2. 78

فصـل پنجم. 81

نتیجه‌گیری.. 81

منـابع و مآخـذ. 91

منابع فارسی.. 91

منابع غیر فارسی.. 94

توضیحات تکمیلی

وزن0.3 kg
ابعاد24.5 × 17.5 × 0.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی بر رقابت بازار محصول و سرمایه گذاری های شرکت”