انتشارات معتبر برای چاپ کتاب

وقتی یک نویسنده کتاب خود را نوشت باید به دنبال ناشر برای چاپ کتاب باشد تا بتواند از مزایای نوشتن کتاب بهره‌مند شده و دیگران را از نوشته‌های خود مطلع سازد. خیلی از ناشران کتاب براساس پیش‌نویس در مورد چاپ کتاب تصمیم می‌گیرند.