سفارش چاپ کتاب ارزان

چاپ کتاب ارزان یکی از دغدغه‌های اصلی نویسندگان و دانشجویان کارشناسی ارشد است. بسیاری از نویسندگانی که می‌خواهند اولین کتاب خود را منتشر کنند و دانشجویانی که به دنبال تبدیل پایان نامه به کتاب هستند، در خیلی از موارد باید برای چاپ کتابشان هزینه‌ای را به ناشر بدهند. موانع پیش رو برای چاپ کتاب  هزینه…