قیمت صفحه آرایی کتاب

صفحه آرایی کتاب یکی از عناصر مهم در جذب مخاطب و خواننده و در نتیجه پرفروش بودن کتاب است. اما بسیاری از نویسندگان به این مشخصه و مراحل نگارش کتاب توجه زیادی نکرده و این یکی از دلیل‌های فروش کم برخی از کتاب‌ها است. در این مطلب تلاش شده تا در مورد صفحه‌آرایی کتاب به…