انتشارات معتبر برای چاپ کتاب

وقتی یک نویسنده کتاب خود را نوشت باید به دنبال ناشر برای چاپ کتاب باشد تا بتواند از مزایای نوشتن کتاب بهره‌مند شده و دیگران را از نوشته‌های خود مطلع سازد. خیلی از ناشران کتاب براساس پیش‌نویس در مورد چاپ کتاب تصمیم می‌گیرند.

کسب درآمد از طریق نوشتن کتاب

درآمد نوشتن کتاب بستگی به فروش کتاب دارد. فروش کتاب هم به این بستگی دارد که چقدر کتاب شما خوب نوشته شده و برای خواننده جذاب است. اما به طور کلی می‌توان گفت که بازار کتاب هیچ وقت قابل پیش‌بینی نیست و فروش و درآمد حاصل از کتاب، از کتابی به کتاب دیگر متفاوت است.…