سایت اعلام وصول و ثبت کتاب، سرای اهل قلم

کتب و نشریاتی که طی روند سایت اعلام وصول و ثبت کتاب آرشیو و بایگانی شده اند، یک بانک اطلاعاتی عظیم و قابل به روز رسانی را برای کتابخوان ها و علاقه مندان به مطالعه، فراهم می کند. ثبت کتاب در خانه کتاب تنها برای خوانندگان مفید نیست، ثبت کتاب در خانه کتاب در واقع…