طراحی جلد کتاب

روزانه صدها و هزاران کتاب جدید در بازار عرضه می‌شود. با افزایش تعداد این کتاب‌ها مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود مشتری یک کتاب را از قفسه کتاب انتخاب کند، چیست؟ بدون شک، طراحی جلد کتاب است. همه ما چنین تجربه‌ای داشته‌ایم زمانی که به یک کتاب‌فروشی برای خرید یک کتاب می‌رویم، به طور خودکار به…