متن پشت جلد کتاب

نویسندگان برای نوشتن کتاب خود، انتخاب یک عنوان مناسب برای آن و طراحی روی جلد کتاب، زمان زیادی را صرف می‌کنند؛ درحالی‌که بیشتر آنان به پشت جلد کتاب اهمیت چندانی نمی‌دهند و این یک اشتباه بزرگ است. چراکه متن پشت جلد کتاب، تبلیغ اصلی کتاب شماست. وقتی کسی برای اولین بار کتاب شما را در…