ویراستاری متن

هزینه ویراستاری کتاب

ویراستاری متن شامل تصحیح اشتباهات آشکار در دستور زبان، زمان جملات، املا کلمات، اشکالات تایپی و نقطه‌گذاری و نشانه‌گذاری است. ویراستاری در خوانا بودن و روان بودن متن کتاب، مقاله و یا پایان نامه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ کتابی که به خوبی ویرایش شده، برای خواننده خواناتر است که به پرفروش بودن آن منجر می‌شود. پایان…