چاپ کتاب با تیراژ کم به چه صورت انجام می گیرد .

مقدمه : چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه ها و مقالات به کتاب ، به صورت های مختلفی انجام می گیرد ، معمولا افرادی که به لحاظ مالی از وضعیت پایینی برخوردارند ، به سراغ موسساتی برای چاپ کتاب های خود می روند که هزینه کمتری را بر آن ها تحمیل نماید که معمولا امروزه…