شیوه تالیف کتاب

هر نویسنده‌ای برای نوشتن کتاب، چه کتاب علمی و چه کتاب غیرعلمی، هزینه‌هایی را صرف می‌کند. این هزینه‌ها، محدود به هزینه‌های پولی یا مالی نمی‌شود. یک نویسنده برای نوشتن کتاب علاوه بر پول و زمان، احساسات زیادی را به خرج می‌دهد تا کتاب خود را بنویسد. در ادامه در مورد انواع هزینه تالیف کتاب بیشتر…