اطلاعاتی درباره انتشارات ویهان

انتشارات ویهان، مبتکر طرح توسعه صنعت نشر الکترونیکی و چاپ دیجیتال است. انتشارات ویهان با ارائه خدمات بسیار متنوع، در راستای چاپ و نشر کتاب، به مولفان و ناشران کمک کرده و از طرفی دیگر، راه گشا و تسهیل کننده آشنایی اهالی کتاب و کتاب خوانی با کتب روز و جدید و نیز امکان ساز…