چطور کتاب بنویسیم

تبدیل شدن به یک نویسنده می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد. نویسندگی به شما کمک می‌کند نه تنها بر زندگی هزاران نفر بلکه حتی بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر داشته باشید. به همین دلیل همواره نویسندگی جایگاه خاصی در هر جامعه‌ای داشته و دارد. اما اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه نويسندگي…