کسب درآمد از طریق نوشتن کتاب

درآمد نوشتن کتاب بستگی به فروش کتاب دارد. فروش کتاب هم به این بستگی دارد که چقدر کتاب شما خوب نوشته شده و برای خواننده جذاب است. اما به طور کلی می‌توان گفت که بازار کتاب هیچ وقت قابل پیش‌بینی نیست و فروش و درآمد حاصل از کتاب، از کتابی به کتاب دیگر متفاوت است.…