خدمات انتشارات دانش پژوهان شریف یار

تالیف، صفحه آرایی و طرح جلد کتاب

در موسسه شریف یار کلیه خدمات مربوط به مشاوره و آموزش تالیف کتاب، استخراج کتاب از پایان نامه و متون مختلف در كوتاهترین زمان و بهترین كیفیت ممكن تحت نظر انتشارات شریفیار صورت می گیرد.

اخذ مجوز و چاپ کتاب

در موسسه شریف یار کلیه خدمات مربوط به چاپ کتاب از قبیل اخذ مجوز (دریافت شابک، فیپا و اعلام وصول) و چاپ در كوتاهترین زمان و بهترین كیفیت ممكن تحت نظر انتشارات شریفیار صورت می گیرد.

تماس با ما

Info@Spublishers[dot]com