محاسبه نمره کل پرسشنامه در SPSS

گاهی اوقات لازم است یک متغیر جدید محاسبه شده و داده‌های خام چند متغیر به یک متغیر دیگر تبدیل شود. به عنوان مثال، هنگام استفاده از پرسشنامه‌های روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی، به جای تجزیه و تحلیل هر سوال پرسشنامه به طور جداگانه، اغلب به محاسبه نمره کل پرسشنامه و یا نمره چند خرده مقیاس…

سوالات انگلیسی مصاحبه دکتری

کمیته علمی و اساتید دانشگاه در جلسه مصاحبه دکتری سوالات مختلفی از افراد دعوت شده به مصاحبه می‌پرسند. هدف از این کار بررسی سطح علمی، سوابق پژوهشی، انگیزه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری است. همانطور که در پست “مدرک زبان برای مصاحبه دکتری” از موسسه شریفیار بیان شد، یکی از فاکتورهای مهم برای پذیرفته…

چگونگی انتخاب عنوان پروپوزال ارشد و دکتری

عنوان پروپوزال به اندازه خود پروپوزال اهمیت دارد و اولین چیزی است که در کمیته علمی دانشگاه بررسی می‌شود. عنوان طرح پیشنهادی جهت نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و تز دکتری، خلاصه‌ای از کل پایان نامه بوده و در نگاه اول می‌تواند خواننده را از ایده اصلی پروپوزال مطلع سازد. اگر می‌خواهید پروپوزال شما در…

نحوه انجام آزمون یو من ویتنی در نرم افزار 16 SPSS

همانطور که در پست قبلی بیان شد، برای مقایسه میانگین یک متغیر ترتیبی در دو جامعه آماری مستقل، از آزمون یو من ویتنی استفاده می‌شود. در این پست از موسسه فنی حرفه ای شریف یار تمرکز ما روی آموزش انجام آزمون یو من ویتنی در نرم افزار SPSS با استفاده از یک مثال است. مثال…

دوره آموزش آزمون یو من ویتنی

آزمون یو من ویتنی یک آزمون ناپارامتری بوده که برای مقایسه دو نمونه یک جامعه آماری استفاده می‌شود. در این پست از موسسه فنی حرفه ای شریف یار در مورد زمان به کارگیری آزمون یو من ویتنی و شرایط استفاده از این آزمون بیشتر توضیح می‌دهیم. مثال برای آزمون یو من ویتنی اگر بخواهیم یک…

آموزش مقاله نویسی علمی

اگر می‌خواهید خودتان مقاله نوشته و در مجلات معتبر داخلی و خارجی چاپ کنید، در دوره آموزش مقاله نویسی علمی موسسه شریف یار شرکت کنید. ضرورت شرکت در دوره آموزش مقاله نویسی علمی برای این که دانشجویان دکتری بتوانند مجوز دفاع از پایان نامه را از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه کسب کنند، باید چند مقاله…

دوره آموزشی شبیه سازی در متلب

نرم افزار متلب به عنوان یکی از قویی‌ترین زبان‌های برنامه نویسی، برای همه دانشجویان قابل درک است. از این رو به کسانی که می‌خواهند برای اولین بار برنامه نویسی را یاد بگیرند ، توصیه می‌شود که با نرم افزار متلب شروع کرده و در دوره آموزشی متلب شرکت کنند. آن‌ها با یادگیری این نرم افزار…

آموزش گام به گام نوشتن پروپوزال

هدف از نگارش پروپوزال این است که شما به استاد راهنما و کمیته علمی دانشگاه خود نشان دهید که شما می دانید چگونه یک تحقیق خاص در رشته خود در بازه زمانی قابل قبول، انجام دهید و موضوع انتخابی شما ارزش انجام تحقیق و پژوهش را دارد. این پست از موسسه شریف یار به آموزش…

کارگاه آموزش پروپوزال نویسی دانشگاهها

قبل از شروع نوشتن پایان نامه، شما باید نخست پروپوزال خود را تکمیل کرده و به استاد راهنما و کمیته علمی دانشگاه خود ارائه دهید. در همه مقاطع تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکتری، بعد از این که استاد راهنما و کمیته علمی دانشگاه موضوع و پروپوزال شما را تایید کردند، شما می‌توانید نگارش پایان…

گروه بندی متغیرها در SPSS

در تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها، گاهی اوقات باید داده‌های جمع‌آوری شده را بین دو گروه (مثلاً بین زن و مرد و یا بین بیماران و افراد سالم) مقایسه کرد. اگر می‌خواهید فراوانی‌ها، مقادیر آمار توصیفی و آمار استنباطی نسبت به دسته‌های یک متغیر به دست آورید، باید داده‌ها را در نرم افزار SPSS نسبت به…