با تکمیل فرم زیر می توانید از خدمات آموزشی شریفیار استفاده کنید

بعد از تکمیل فرم زیر، کارشناس تخصصی با شما تماس خواهند گرفت و جزئیات روند کار را به شما توضیح خواهند داد.

اولین قدم: تکمیل فرم

  captcha
  [mfile file-1 limit:5120000 filetypes:pdf|doc|docx|jpg|jpeg|zip|rar|7z max-file:4]

  مطالب آموزشی

  آمادگی برای مصاحبه دکتری

  در مصاحبه دکتری شما با اساتید دانشگاهی که انتخاب کرده اید در رشته خودتان مصاحبه خواهید کرد؛ یعنی درصورتی‌که پذیرفته شوید همان اساتیدی که با…

  ادامه مطلب