در واحد ترجمه هورتاش، با استفاده از پنج هزار مترجم حرفه ای در زبان های مختلف، ترجمه مقالات، کتب و متون به صورت حرفه ای در کمترین زمان ممکن انجام می شود.