نحوه چاپ کتاب ترجمه

در میان کتاب های جدیدی که پیرامون ترجمه، نظریه ها و نقد ترجمه به چاپ رسیده است، می توان به کتاب نظریه ترجمه نوشته آلیموف اشاره کرد که توسط خانم شهناز محمدزاده، استادیار گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه گیلان ترجمه شده است. این کتاب که یکی از منابع مفید در زمینه ترجمه و نظریه های…

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب

کتاب به عنوان مهمترین میراث بشری جهت ثبت تجربیات و دانش، از دیر باز نقش مهمی در شکل گیری فرهنگ ها و تمدن ها داشته است. در عصر مدرن امروز نیز اگرچه کتاب های چاپی تا حدی جای خود را به کتاب های الکترونیکی داده اند با این حال نقش کتاب روز به روز پر…