ترجمه دانشجویی

ترجمه دانشجویی

ترجمه دانشجویی با دپارتمان هورتاش ترجمه دانشجویی: با توجه به تاثیر شگرف ارتباطات در گسترش دانش، آشنایی با متون زبان اصلی، مطالعه ی آن ها و همچنین نگارش متنون به زبان انگلیسی جزء اجتناب نا پذیر ترین تحصلات دانشگاهی شده است. از همین رو، دپارتمان ترجمه کتاب هورتاش سرویس ویژه ای را برای دانشجویان و…

ترجمه فوری

ترجمه فوری مقاله

ترجمه فوری چیست؟ ترجمه فوری: زمان یکی از مهم ترین پارامترهای کلیدی در تمامی امور است و ارزش آن زمانی بیشتر هویدا می شود که عجله دارید یا در زمان مشخصی باید کاری را به پایان برسانید. با این حال، سرعت در انجام کارها با اینکه زمان را کاهش می دهد اما در بسیاری از…