ترجمه دانشجویی

ترجمه مقاله دانشجویی

با توجه به تاثیر شگرف ارتباطات در گسترش دانش، آشنایی با متون زبان اصلی، مطالعه آنها و همچنین نگارش متون به زبان انگلیسی جزء اجتناب ناپذیر تحصیلات دانشگاهی است. از همین روی، دپارتمان ترجمه هورتاش سرویس ویژه ای را برای دانشجویان و دانشگاهیان گرامی راه اندازی نموده است تا خدمات مطلوب را در زمان کوتاه…