جلسه چهارم آموزش گرامر بررسی نقش کلمات و انتخاب آن‌ها

جلسه چهارم آموزش گرامر به بررسی نقش کلمات و انتخاب آن‌ها در نوشتن متون آکادمیک می‌پردازد. گرامر صحیح و ساختار جمله‌بندی منسجم در زیربنای نوشتار تأثیر گذار هستند، اما شما باید کلمات را به درستی انخاب کنید. باید توجه داشت که به دلیل پیشرفت تکنولوژی واژگان زیادی وارد هر زبان می‌شود، استفاده صحیح و به…

جلسه اول آموزش گرامر – آموزش گرامر تخصصی

این ویدئو جلسه اول آموزش گرامر و سبک در زبان انگلیسی می‌باشد که به معرفی دوره، اساتید و مباحث گفته شده می‌پردازد. این ویدئو شامل معرفی دوره است و مدرسین دوره به معرفی خود و دلایل اهمیت گرامر در دنیای امروز می‌پردازند. جلسه حاضر صرفاً پیش درآمدی است برای جلسه های آینده. سایر جلسات بر…