نمونه قرارداد مقاله: راهنمای گام به گام برای نگارش یک قرارداد روشن و شفاف

در دنیای پر پیچ و خم انتشارات علمی، انعقاد قرارداد مقاله گامی ضروری برای حفظ حقوق و مالکیت معنوی نویسندگان و ناشران است. این قرارداد، توافق رسمی بین نویسنده و ناشر را ترسیم می کند و وظایف و تعهدات هر یک از طرفین را به طور واضح مشخص می کند. در این نوشتار، برآنیم تا راهنمایی گام به گام برای نگارش نمونه قرارداد مقاله ارائه دهیم و به نکات کلیدی که باید در این قرارداد درج شوند بپردازیم.

مراحل نگارش نمونه قرارداد مقاله:

 1. اطلاعات پایه: در ابتدای قرارداد باید اطلاعات پایه مانند نام نویسنده(ها)، عنوان مقاله، نام مجله و نام ناشر به طور دقیق ذکر شود.
 2. حقوق مالکیت: در این بخش باید به طور واضح مشخص شود که مالکیت معنوی مقاله متعلق به چه کسی است. معمولاً مالکیت معنوی مقاله به طور مشترک بین نویسنده(ها) و ناشر تقسیم می شود.
 3. مجوز انتشار: در این بخش باید دامنه مجوز انتشار مقاله به طور واضح مشخص شود. این شامل مواردی مانند حق نشر، حق تکثیر، حق ترجمه و حق توزیع می شود.
 4. مسئولیت ها: در این بخش باید وظایف و تعهدات هر یک از طرفین به طور دقیق مشخص شود. تعهدات نویسنده(ها) معمولاً شامل مواردی مانند ارائه مقاله نهایی مطابق با دستورالعمل های مجله، پاسخگویی به نظرات داوران و اصلاح مقاله در صورت نیاز می شود. تعهدات ناشر نیز معمولاً شامل مواردی مانند ویرایش و آماده سازی مقاله برای انتشار، چاپ و توزیع مقاله و پرداخت حق التالیف به نویسنده(ها) می شود.
 5. حق التالیف: در این بخش باید نحوه محاسبه و پرداخت حق التالیف به نویسنده(ها) به طور واضح مشخص شود. حق التالیف معمولاً به صورت درصدی از فروش مجله یا به صورت مبلغی ثابت پرداخت می شود.
 6. فسخ قرارداد: در این بخش باید شرایط فسخ قرارداد به طور واضح مشخص شود. این شامل مواردی مانند نقض تعهدات توسط یکی از طرفین یا عدم انتشار مقاله در موعد مقرر می شود.
 7. قانون حاکم: در این بخش باید مشخص شود که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، کدام قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود.
 8. امضا و تاریخ: در انتهای قرارداد باید محل امضای هر یک از طرفین و تاریخ انعقاد قرارداد درج شود.

نکات کلیدی در نگارش نمونه قرارداد مقاله:

 • استفاده از زبان ساده و واضح: قرارداد باید به زبانی ساده و واضح نوشته شود تا برای هر دو طرف قابل فهم باشد.
 • استفاده از اصطلاحات حقوقی: در صورت نیاز به استفاده از اصطلاحات حقوقی، باید تعریفی از آنها در قرارداد ارائه شود.
 • بررسی دقیق قرارداد: قبل از امضای قرارداد، باید آن را به دقت بررسی کنید و در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، با طرف مقابل مذاکره کنید.
 • مشورت با یک مشاور حقوقی: در صورت تمایل می توانید برای نگارش یا بررسی قرارداد با یک مشاور حقوقی مشورت کنید.

منابع مفید برای نگارش نمونه قرارداد مقاله:

 • وب سایت مجلات: بسیاری از مجلات علمی نمونه قرارداد مقاله را در وب سایت خود ارائه می دهند.
 • سازمان های علمی: برخی از سازمان های علمی مانند انجمن نویسندگان علمی و ویراستاران (CSE) راهنمایی ها و منابع مفیدی برای نگارش قرارداد مقاله ارائه می دهند.
 • مشاوران حقوقی: مشاوران حقوقی می توانند در زمینه نگارش یا بررسی قرارداد مقاله به شما کمک کنند.

سخن پایانی

انعقاد قرارداد مقاله گامی ضروری برای حفظ حقوق و مالکیت معنوی نویسندگان و ناشران است. با استفاده از این راهنمای گام به گام و توجه به نکات کلیدی، می توانید نمونه قرارداد مقاله ای روشن و شفاف نگارش کنید که حقوق و تعهدات هر دو طرف را به طور کامل مشخص کند.