مصاحبه دکتری

نحوه امتیازدهی مقالات

نحوه امتیازدهی مقالات: سفری در دنیای ارزیابی و داوری در قلمرو علم و دانش، مقالات علمی گویی سفیران اندیشه و حاملان گنجینه‌های اطلاعات، دریچه‌ای نو به سوی ژرفنای موضوعات مختلف می‌گشایند. اما این سفر بدون نقد و بررسی دقیق، ناتمام و بی‌ثمر خواهد بود. فرآیند امتیازدهی مقالات، نقشی اساسی در ارزیابی کیفیت و اعتبار آثار…

مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری: راهنمای جامع برای دانشجویان مصاحبه دکتری، مرحله‌ای crucial در فرآیند پذیرش در دوره دکتری است. در این مرحله، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه از شما سوالاتی در مورد رزومه تحصیلی، تجربیات پژوهشی، علایق آکادمیک و برنامه‌های آینده‌تان می‌پرسند. هدف از مصاحبه دکتری، ارزیابی توانایی‌ها، انگیزه‌ها و تناسب شما با برنامه دکتری است.…