ثبت مقاله

ثبت مقاله: سفری در دنیای انتشار یافته‌های علمی در قلمرو علم و دانش، پژوهشگران با تلاش و پشتکار به کشف حقایق و حل مسائل می‌پردازند. اما این مسیر بدون انتشار یافته‌ها و به اشتراک گذاشتن آنها با جامعه علمی ناتمام و بی‌ثمر خواهد بود. ثبت مقاله، گویی پلی میان دنیای پژوهش و جامعه علمی است…

پذيرش مقاله

پذیرش مقاله: سفری در پیچ و خم داوری و انتشار در دنیای پویای علم و دانش، مقالات به مثابه گنجینه‌های ناب اطلاعات، حاملان اندیشه و سفیران دانایی، دریچه‌ای نو به سوی ژرفای دانش می‌گشایند. نگارش و انتشار مقاله، گامی مهم در مسیر تبادل یافته‌های علمی و ارتقای سطح دانش بشری است. اما این مسیر، بدون…