علوم پایه

مقاله زمین شناسی

مقاله زمین شناسی: سفری به اعماق دانش زمین در پهنه ی پهناور هستی، زمین سیاره ای منحصر به فرد با تاریخچه ای غنی و پویا است. درک این تاریخچه و رمزگشایی از اسرار این سیاره ی شگفت انگیز، نیازمند دانش و تخصص در علم زمین شناسی است. مقاله زمین شناسی، گویی دریچه ای به اعماق…