موسسه هورتاش به کوشش جمعی از دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور در سال 1387 شروع به فعالیت نموده است.