جلسه دوازدهم آموزش گرامر صفات، انواع و کاربرد آن ها

جلسه دوازدهم آموزش گرامر – صفات، انواع و کاربرد آن ها در این جلسه دوازدهم از آموزش گرامر، به بررسی صفات، انواع و کاربرد آن ها در زبان فارسی می‌پردازیم. صفات کلماتی هستند که برای توصیف اسم‌ها به کار می‌روند و به آنها اطلاعات بیشتری درباره اسم‌ها می‌دهند. آشنایی با انواع صفات و کاربرد آنها…

جلسه یازدهم آموزش گرامر – مشکلات مربوط به ضمایر

جلسه یازدهم آموزش گرامر – مشکلات مربوط به ضمایر در این جلسه یازدهم از آموزش گرامر، به بررسی مشکلات مربوط به ضمایر در زبان فارسی می‌پردازیم. آشنایی با این مشکلات به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات رایج در استفاده از ضمایر پرهیز کنید و جمله‌های صحیح و روان بنویسید یا صحبت کنید. مشکلات رایج…

جلسه دهم آموزش گرامر انواع ضمایر

جلسه دهم آموزش گرامر – انواع ضمایر در این جلسه دهم از آموزش گرامر، به بررسی انواع ضمایر در زبان فارسی می‌پردازیم. ضمایر کلماتی هستند که به جای اسم‌ها به کار می‌روند و از تکرار اسم‌ها جلوگیری می‌کنند. آشنایی با انواع ضمایر و کاربرد آنها به شما کمک می‌کند تا جمله‌های صحیح و روان بنویسید…

جلسه نهم آموزش گرامر انواع و اقسام فعل

جلسه نهم آموزش گرامر – زمان‌ها، وجه‌ها، و ارکان جمله مقدمه: در این جلسه نهم از آموزش گرامر، به بررسی زمان‌ها، وجه‌ها، و ارکان جمله در زبان فارسی می‌پردازیم. آشنایی با زمان‌ها، وجه‌ها، و ارکان جمله به شما کمک می‌کند تا معنای دقیق جملات را درک کنید و جمله‌های صحیح و روان بنویسید یا صحبت…

جلسه هشتم آموزش گرامر انواع فعل و فعل واره

جلسه هشتم آموزش گرامر – انواع فعل و فعل‌واره در این جلسه هشتم از آموزش گرامر، به بررسی انواع فعل و فعل‌واره در زبان فارسی می‌پردازیم. آشنایی با انواع فعل و کاربرد آنها در جملات به شما کمک می‌کند تا معنای جملات را به درستی درک کنید و از فعل‌ها به درستی در نوشتار و…

جلسه هفتم آموزش گرامر انواع جملات که شامل جملات تلفیق شده و ناتمام

جلسه هفتم آموزش گرامر – انواع جملات (جملات تلفیقی و ناتمام) در این جلسه هفتم از آموزش گرامر، به بررسی دو نوع خاص از جمله در زبان فارسی می‌پردازیم: جمله‌های تلفیقی و جمله‌های ناتمام. آشنایی با این نوع جملات به شما کمک می‌کند تا معنای ظریف آنها را درک کنید و از آنها به درستی…

جلسه ششم آموزش گرامر ساختار جمله، عبارت‌ها، و انواع جمله

جلسه ششم آموزش گرامر – ساختار جمله، عبارت‌ها، و انواع جمله مقدمه: در این جلسه ششم از آموزش گرامر، به بررسی ساختار جمله، عبارت‌ها، و انواع جمله در زبان فارسی می‌پردازیم. آشنایی با ساختار جمله و انواع جمله به شما کمک می‌کند تا معنای جملات را به درستی درک کنید و جمله‌های صحیح و روان…

جلسه پنجم آموزش گرامر اجزای سخن در یک جمله استاندارد

جلسه پنجم آموزش گرامر – اجزای سخن در یک جمله استاندارد مقدمه: در این جلسه پنجم از آموزش گرامر، به بررسی اجزای سخن در یک جمله استاندارد می‌پردازیم. شناخت اجزای سخن و نقش آنها در جمله، به شما کمک می‌کند تا معنای جمله را به درستی درک کنید و جمله‌های صحیح و روان بنویسید یا…

جلسه چهارم آموزش گرامر بررسی نقش کلمات و انتخاب آن‌ها

جلسه چهارم آموزش گرامر – بررسی نقش کلمات و انتخاب آن‌ها مقدمه: در این جلسه چهارم از آموزش گرامر، به بررسی نقش کلمات در جمله و عوامل موثر در انتخاب کلمات مناسب می‌پردازیم. انتخاب کلمات مناسب و استفاده از آنها به شیوه‌ای صحیح، نقشی کلیدی در انتقال موثر پیام و ایجاد لحن و حس مورد…

جلسه سوم آموزش گرامر مفهوم سبک در سطح کلمه

جلسه سوم آموزش گرامر – مفهوم سبک در سطح کلمه مقدمه: در این جلسه سوم از آموزش گرامر، به بررسی مفهوم سبک در سطح کلمه می‌پردازیم. سبک به چگونگی استفاده از کلمات در یک متن یا گفتار برای انتقال یک پیام یا ایده خاص اشاره دارد. انتخاب کلمات مناسب و استفاده از آنها به شیوه‌ای…